FUNDUSZ NASZE METRO

Motto:
Jeśli uważasz, że warto wspierać sekcję dziewcząt KS METRO Warszawa, nie oglądaj się na innych, po prostu przyłącz się. Twój gest znajdzie na pewno wielu naśladowców.

Fundusz Sportowy „Nasze METRO”, działający od marca 2016 roku, ma za zadanie wspierać finansowo działalność statutową Klubu Sportowego METRO Warszawa. Uczestnicy Funduszu działają z sympatii dla Klubu, bo ich na to stać, bo rozumieją potrzeby i chcą pomóc. Wpłaty mają charakter zadeklarowanej miesięcznej darowizny w dowolnej wysokości z możliwością odliczenia jej od dochodu i tym samym obniżenia podatków PIT lub CIT. Fundusz może dodatkowo pozyskiwać Sponsorów, którzy w wyniku zawartych z Klubem METRO umów sponsorskich wnoszą określone opłaty.

 

Celem Funduszu jest umocnienie pozycji Klubu Sportowego Metro jako jednego z czołowych siatkarskich klubów młodzieżowych w Polsce. Zarząd Klubu METRO dysponuje zgromadzonymi środkami. Wpłacane pieniądze wspierają KS METRO w następujących obszarach:

– dofinansowanie startów zespołów KS METRO w mistrzostwach Polski
– stypendia
– zakup sprzętu sportowego
– szkolenie trenerów
– udział w turniejach krajowych i międzynarodowych
– integracja społeczności KS METRO
– wspieranie innych zadań statutowych

Przystąpienie do Funduszu nie wymaga żadnych formalności. W dowolnym momencie można rozpocząć współpracę i podobnie można się wycofać. Osoby lub firmy zainteresowane uczestnictwem w Funduszu Sportowym „Nasze METRO” lub inną współpracą proszone są o kontakt z naszym Klubem.

Oprócz stałej aktywności Uczestników Funduszu, którzy wpłacają regularnie co miesiąc zadeklarowane kwoty, można wesprzeć Sekcję Dziewcząt Klubu METRO Warszawa jednorazową okazjonalną wpłatą na poniższy rachunek bankowy:

SEKCJA DZIEWCZĄT KS METRO
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy METRO Warszawa
KRS 0000119494,
02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 48
nr rachunku: 76 1090 2590 0000 0001 3746 7708
Opis przelewu: „Darowizna na działalność statutową Klubu Sportowego METRO Warszawa”

Wszystkim Darczyńcom bardzo dziękujemy za wsparcie w imieniu całej metrowskiej społeczności.