Siatkówka dla dorosłych

W sezonie 2023/24 zapraszamy osoby dorosłe na rekreacyjne zajęcia siatkarskie!!!

Do wyboru są dwa terminy: wtorek i czwartek w godzinach wieczornych 20.30-22.00.
Można zapisać się na jeden bądź dwa dni w tygodniu.

Podczas treningu, oprócz rozgrzewki ogólnej oraz ćwiczeń doskonalących technikę odbić proponujemy w drugiej części tzw. małe gry (dwójki, trójki, czwórki), które są doskonałym elementem szkoleniowym. Długa siatka (23 mb) pozwala na podział grupy i dopasowanie poziomu ćwiczeń oraz partnerów do gry na zbliżonym poziomie.

Zapisy: (na grudzień,styczeń 2-3 wolne miejsca)
Wysyłamy zgłoszenie na adres: darek@volley.pl
Podajemy swoje imię i nazwisko i wybrany dzień/dni tygodnia.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Po otrzymaniu zwrotnej informacji o wpisaniu na listę uczestników treningu opłacamy składkę miesięczną o ustalonej wysokości na podany numer konta i widzimy się na treningach w wybrany dzień tygodnia.

Na kolejny miesiąc pierwszeństwo zapisu na dany dzień tygodnia będą miały osoby z mijającego miesiąca.

Nowe osoby dopiszemy (według kolejności zgłoszeń) w miarę ewentualnie zwalnianych miejsc.

Zapraszamy i pozdrawiamy
Trenerzy