BADANIA LEKARSKIE

Każdy młody sportowiec musi posiadać ważne badania lekarskie.
Najlepiej kiedy są to badania wykonane przez lekarza medycyny sportowej.

Stosowne zaświadczenia o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportowej są wystawiane na określony czas np. 6 miesięcy lub rok.

Badania takie można wykonać w różnych placówkach medycznych.

Klub Sportowy METRO Warszawa współpracuje z Centrum Medycznym Sobieskiego w zakresie wykonywania odpłatnych okresowych sportowych badań lekarskich. Przychodnia znajduje się w Warszawie przy ulicy Św. Bonifacego 70. Zawodniczki trenujące w Klubie Sportowym METRO mogą zapisywać się telefonicznie na badania lekarskie pod numerami telefonu (22) 842 58 13, (22) 258 68 94.