SPONSORZY

Sponsorzy sekcji żeńskiej KS Metro Warszawa

Szkolenie dziewcząt w Klubie Sportowym METRO Warszawa współfinansuje m.st. Warszawa

Działalność sekcji dziewcząt KS METRO Warszawa, w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, współfinansuje także Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy